Godło     

Aktualności

Drodzy Rodzice! 

   Wasze wsparcie i zrozumienie naszej sytuacji wiele dla nas znaczy. Chcemy podkreślić, że nie chodzi nam wyłacznie o postulaty płacowe, ale o długofalowe i przemyślane zmiany systemu oświaty. Marzy nam się funkcjonowanie w stałej rzeczywistości prawnej, aby zapewnić stabilny, optymalny i ukierunkowany rozwój Waszych dzieci. Znacie nas i wiecie, że nie boimy się nowych wyzwań. Jednocześnie chcemy, aby nowe reformy były dobrze przeporowadzone, korzystne zarówno dla dzieci jak i dla nas - pracowników. Tylko to może stanowić podstawowę do efektywnej i kreatywnej pracy.

      Z okazji zbliżajacych się świat oraz w oczekiwaniu na szybkie i pozytywne zakończenie akcji protestacyjnej pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się, wiary w siłę drugiego człowieka. Życzymy, aby te święta wielkanocne przyniosły radość i wzajemną życzliwość. 

 

Dyrektor i Pracownicy 

Miejskiego Przedszkola nr 4 

w Mińsku Mazowieckim

KOMUNIKAT   DLA RODZICÓW w związku ze strajkiem pracowników oświaty

11 i 12 kwietnia miejskie instytucje kultury i sportu zapraszają dzieci i młodzież do wspólnego spędzenia czasu. W ramach zajęć proponują:

MBP – seanse filmowe i zajęcia z  wolontariuszami Fundacji EBU ( 8.00-15.00, 50 osób)

MOSiR – doskonalenie pływania i jazdy na rolkach ( wymagane własne roli i kask), gry i zabawy sportowe (8.00-12.00, 60 osób)

MDK – seanse filmowe dla dzieci  (9.00-15.00, 50 osób)

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

 za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Informuję, że pracownicy Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr4 w Mińsku Mazowieckim podjęli decyzję o przystąpieniu do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty. W związku z tym, że udział w strajku zapowiedziała większość nauczycieli, a strajk ma polegać na całkowitym powstrzymaniu się od obowiązków pracowniczych, przedszkole w dniach od 8 kwietnia do odwołania będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie.

Z uwagi na fakt, że niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby, placówka nie będzie miała możliwości realizacji w tym czasie zadań edukacyjnych i opiekuńczo –wychowawczych.W związku z powyższym bardzo proszę Państwa o wyrozumiałość i pomoc poprzez zorganizowanie w tym czasie opieki dla własnych dzieci.Powyższa informacja została sporządzona zgodnie ze stanem wiedzy na dzień 3 kwietnia 2019r. O wszystkich zmianach w tym zakresiebędą Państwo informowani na bieżąco.

 

Z wyrazami szacunku Dyrektor Przedszkola

 

2 .04-5.04 2019r. Tydzień dla AUTYZMU ,

dlatego świecimy

UWAGA !!!

Drodzy Rodzice jest jeszcze czas , aby zagłosować na naszą lalkę

w konkursie " UNICEF" "Wszystkie kolory świata".

Głosować można jeszcze do jutra czyli 15.03.2019r.  Każdy głos się liczy.

https://www.wszystkiekoloryswiata.pl/lalka/81 

Wiosna coraz bliżej.

UWAGA !!!!!! KONKURS !!!!!!!!

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ LALKĘ Z PROJEKTU "UNICEF "

" WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"

wystarczy wejść na niżej podany link ,wyszukać nasze przedszkole

Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim

i zagłosować. 

 https://www.wszystkiekoloryswiata.pl/lalka/81  

Osoba głosująca musi mieć swoje konto na FACEBOOK - u ,

 jedna osoba głosuje tylko raz, wiec zachęcajmy nasze Rodziny,

znajomych do oddania głosu.

Głosowanie trwa od 11.03.2019r do 15.03.2019r.

POWODZENIA !!!

8 marca 

Dla wszystkich

  Kobiet i małych Kobietek 

dużo radości, uśmiechu 

życzą Panowie i Chłopcy z naszego przedszkola

DRODZY RODZICE

Serdecznie dziękujemy za włączenie się w Akcję UNICEF "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA"

i wykonanie lalki szmacianki. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. 

DZIĘKUJEMY ZA POMOC ! 

Wystawa wszystkich lalek a jest ich 25 znajduje się w holu głównym naszego przedszkola.

Jedna z nich będzie wybrana do ogólnopolskiego konkursu internetowego "UNICEF".

Prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu ( więcej informacji niebawem).

W związku z tym, że wykonane lale bardzo przypadły do gustu naszym maluchom pozostaną one w       przedszkolu.

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia akcji " Szczepionka dla Afryki".

Wpłaty można dokonać na konto:

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - Unicef

ul. Rolna 175D, 02 729 Warszawa

Numer konta: 84 1020 1026 0000 1102 0206 1687

Tytułem: Darowizna na szczepienia w ramach Akcji Wszystkie Kolory Świata, Kod Akcji 71803

W nazwie zleceniodawcy : Imię i Nazwisko Rodzica dziecka, 

Adres placówki uczestniczącej w akcji: Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem      Integracyjnym  Nr 4  im. Urszuli Smoczyńskiej  ul. Tuwima 2 05 -300 Mińsk MazowieckiFacebook
Menu na dziś:

Śniadanie

ups... czyżby nie było?

Obiad

ups... czyżby nie było?

Podwieczorek

ups... czyżby nie było?Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne