Godło     

Krasnale - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC
1. W marcu, jak w garncu
- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu
- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)
- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą
- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad
- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia
2. Porządki w ogrodzie
- rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu;
- zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka- przebiśniegu
-rozwijanie ekspresji plastycznej- malowanie dużych powierzchni;
-poznanie pracy ogrodnika;
- wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym;
-prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy
3.Witaj wiosno
- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny
- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)
- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)
- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami
- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie
4. Zwierzeta na wiejskim podwórku
- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa
- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i małych
- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi. 
 
Piosenka
 
"Maszeruje wiosna" 
I.
Tam daleko gdzie wysoka sosna 
maszeruje drogą mała wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki.
Ref. 
Maszeruje wiosna 
a ptaki wokoło 
lecą i świergoczą 
głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku 
trzyma kwiat gdy go 
w górę wznosi 
zielenieje świat !
II.
Nosi wiosna dżinsową 
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gume i robi 
balony a z nich każdy jest zielony.
Ref. 
Maszeruje wiosna 
a ptaki wokoło 
lecą i świergoczą 
głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku 
trzyma kwiat gdy go 
w górę wznosi 
zielenieje świat !
III.
Wiosno, wiosno 
nie zapomnij o nas 
każda trawka chce 
być już zielona.
 Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne