Godło     

Krasnale - plan pracy

 ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

1. POLSKA MÓJ DOM
- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania
- kształtowanie przynależności narodowej 
- doskonalenie umiejętności w liczeniu
- utrwalenie symboli narodowych
 
2. W KRAINIE MUZYKI
- odzwierciedlanie emocji towarzyszących słuchaniu utworów muzycznych poprzez ekspresję plastyczną
- reagowanie ruchem na zmiany tempa w muzyce
- rozróżnianie dźwięków ( cichych i głośnych)
 
3. ŁĄKA W MAJU
- ćwiczenie sprawności manualnej
- rozwijanie umiejętności matematycznych
- poznanie mieszkańców łąki
- ćwiczenie oddechu
 
4. ŚWIĘTO MAMY I TATY
- dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka
- podawanie nazw członków rodziny
- zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych czynnościach domowych
 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne