Godło     

Krasnale - plan pracy

 ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesi±c wrzesień

1. To jestem ja

- zapoznanie z kolegami i koleżankami

- budowanie relacji w grupie

2. Moja grupa

- kształtowanie poczucia przynależno¶ci do grupy

- poznawanie imion dzieci z grupy

3. Moja droga do przedszkola

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze

- wdrażanie do bezpiecznych zachowań

4. Idzie jesień…. przez las, park

- rozbudzenie zainteresowań ¶wiatem przyrody

- rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni

 

Piosenka ,,Moje przedszkole” (sł. i muz. B. Forma)

Maszeruję rano do przedszkola z mam±,

¦piewa ptak, wiatr powiewa,

a ja gło¶no ¶piewam.

     Czas wesoło płynie w przedszkolnej drużynie,

     tu przyjaciół mam i nie jestem sam /2x

  

 

 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne