Godło     

Żeglarze - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Zamierzenia Dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Wrzesień

1. W przedszkolu

- Integracja grupy przedszkolnej 

2. Wakacyjne wspomnienia

- Poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów polski

3. Jesteśmy bezpieczni

- Liczba 0

4. Dbam o siebie i środowisko

- Litera "O", liczba 1

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 1. DARY JESIENI

- rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw

- wprowadzenie litery „A, a”

- rozwijanie umiejętności matematycznych: waga i ważenie

 1. DBAMY O ZDROWIE

- poznawanie zasad zdrowego żywienia

- promowanie zdrowego trybu życia

- wprowadzenie cyfry 2

 1. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

- wprowadzenie litery „I ,i”

- utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

- rozwijane umiejętności klasyfikowania

 1. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

- wprowadzenie litery „E, e”

- rozpoznawanie niektórych monet i banknotów

- poszarzanie wiedzy na temat kina i teatru

 1. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
 2. -poznawanie źródeł zanieczyszczenia powietrza

DRODZY RODZICE

W tym miesiącu będą nam potrzebne:

- skarby znalezione w parku

Prosimy Rodziców o zgłaszanie się do wspólnego gotowania, rodzinnego czytania oraz oczekujemy na propozycje związane z poznawaniem przez dzieci zawodów (wyjście do zakładów pracy, punktów usługowych, spotkania z osobami wykonującymi różne zawody)

wychowawcy

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 1. Mój kraj

- kształtowanie tożsamości narodowej, utrwalenie symboli narodowych

- zapoznanie z wielka i małą literą „m”

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 3

 1. Jesienna pogoda

- poznanie różnych stanów skupienia wody – eksperymentowanie

- rozumienie następstwa czasu: dzień – noc

- poznanie litery „t”

 1. Zwierzęta domowe

- kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt

- zapoznanie z wielka i małą literą „d”

- poznanie zapisu cyfrowego liczby 4

 1. Zimno, coraz zimniej

- poszerzanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych zachodzących późna jesienią

- zapoznanie z literą „y”

- czytanie sylab z poznanych liter

 

W tym miesiącu będą nam potrzebne: książki o zwierzętach domowych, rolka po papierze toaletowym, pluszowy miś.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 1. Grudniowe życzenia

- wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym

- doskonalenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni i na kartce

- zapoznanie z małą i wielką literą „K”

     II.         Kim będę, gdy dorosnę?

                 - doskonalenie umiejętności pochodzenia niektórych produktów spożywczych: pieczywo, mleko, miód

                 - rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości stopą, krokami, dłonią, centymetrem krawieckim

                - zapoznanie z wielką i mała litera „R”

                - czytanie sylab z poznanych liter

    III. Święta za pasem

                - poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

                - wprowadzenie liczby i cyfry 7

                - zapoznanie z wielka i mała literą „L”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

WITAMY NOWY ROK

- poszerzanie wiedzy na temat sposobów odmierzania czasu

- utrwalenie informacji o cykliczności pór roku

- utrwalenie znajomości pór roku, miesięcy i dni tygodnia

CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

- wprowadzenie cyfry 8

- zapoznanie z wielka i małą drukowana i pisaną literą „u”

- rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych

- utrwalenie informacji na temat sposobów chronienia ciała przed mrozem

BALE, BALE W KARNAWALE

- wprowadzenie wielkiej i małej drukowanej i pisanej litery „n”

-wprowadzenie cyfry 9

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

- określanie kierunków na kartce

- budzenie uczuć szacunku wobec osób starszych

- wprowadzenie zapisu liczby 10

- zapoznanie z wielka i małą drukowaną i pisaną literą „s”

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

Konkurs

Kochani Rodzice

Ogłaszamy konkurs na "LALKĘ SZMACIANKĘ" w ramach realizacji przez naszą placówkę projektu 

UNICEF "WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA".

Lalki wykonane przez Państwa prosimy pozostawić u wychowawców oddziału do 17.02.2019r.

Lalki będzie można, również zakupić podczas kiermaszu w cenie.

W ten sposób zebrane pieniądze wspomogą UNICEF w zakupie szczepionek dla dzieci z krajów afrykańskich.
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne