Godło     

Żeglarze - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 1. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

- zachęcanie do poznawania baśni i legend

 1. W DAWNYCH CZASACH

- poszerzenie wiedzy o złożach węgla, soli, bursztynu

- zabawy badawcze wyjaśniające efekt wybuchu wulkanu

- poznanie wielkiej i małej litery „B,b”

 1. WYNALAZKI

- poznanie wielkiej i małej litery „P, p”

- poszerzenie wiedzy na temat działania radia, telewizora, telefonu

- utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu

 1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

- poznanie ograniczeń wynikających z różnych niepełnosprawności

- zapoznanie z liczba 10

- budowanie poczucia własnej wartości oraz postawy szacunku wobec dorosłych i rówieśników

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 1. W MARCU JAK W GARNCU

- utrwalenie informacji o charakterystycznych dla przedwiośnia zjawisk przyrodniczych i pogodowych

- rozwijanie zainteresowań badawczych

- wprowadzenie litery „w”

- utrwalanie liczebników porządkowych

 1. PORZĄDKI W OGRODZIE

- wprowadzenie litery „c”

- wprowadzenie zapisu dodawania

- kształtowanie postawy proekologicznej

- klasyfikowanie według wybranej cechy

 1. WITAJ WIOSNO!

- wprowadzenie litery „g”

- ćwiczenie zapisu dodawania cyfr

- poszerzanie wiadomości na temat ptaków

- zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy

 1. KUFEREK KREATYWNOŚCI MAŁEGO MISIA

- tworzenie prac plastycznych z niekonwencjonalnych materiałów

- muzykowanie z wykorzystaniem prostych instrumentów

- rozbudzanie zainteresowań teatrem

- wprowadzenie litery „ł”

PIOSENKA DO NAUKI

„Marzec czarodziej” sł. Anna Bernat, muz. Zbigniew Ciechan

 1. Chodzi marzec czarodziej

Po chmurach, po lodzie,

Az tu nagle hokus - pokus;

I już pączki na patyku,

I już trawka na śnieżniku.

Och, ten marzec - czarodziej

 1. Chodzi marzec czarodziej

Po chmurach, po lodzie

Aż tu nagle hokus – pokus;

Słońce rzuca swe błyskotki,

Ze aż mruczą bazie – kotki.

Och, ten marzec -  czarodziej.

 1. Chodzi marzec czarodziej

Po chmurach, po lodzie;

Aż tu nagle hokus – pokus;

Przez kałużę skaczą kaczki,

Żwawe kaczki – przedszkolaczki

Och, ten marzec -  czarodziej.

 

 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne