Godło     

Żeglarze - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień

  1. TO JESTEM JA

- tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie samego siebie

- rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych

  1. MOJA GRUPA

- ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu

- wprowadzenie dyżurów

- rozróżnianie prawej i lewej strony

  1. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

- poznanie wybranych znaków drogowych

- zapoznanie z figurą geometryczną – kołem

  1. IDZIE JESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

- doskonalenie umiejętności liczenia

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne