Godło     

Rybki - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. W marcu, jak w garncu  

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu

- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)

- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą

- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad

- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia

2. Porządki w ogrodzie

- rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu;

- zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka- przebiśniegu

-rozwijanie ekspresji plastycznej- malowanie dużych powierzchni;

-poznanie pracy ogrodnika;

- wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym;

-prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy

3.Witaj wiosno

- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny

- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)

- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)

- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami

- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie

4. Zwierzeta na wiejskim podwórku

- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa

- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i  małych

- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi

Piosenka 

"Przyszedł nocą miś"

(H. Bechlerowa)

I.

Bałwanki drogą szły,

bałwanków było trzy.

Płakały narzekały,

łzy z oczu ocierały. 

II.

Ach, czas nam w drogę czas,

już wiosna goni nas.

Choć się uśmiecha ładnie,

kożuszki nam ukradnie. 

III.

I przyszedł nocą dziś

puszysty, biały miś.

I zabrał trzy bałwanki

na wielkie srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł,

gdzie śnieg, i wiatr i mróz,

Gdzie sroga zima biała

ma z lodu srebrny pałac.
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne