Godło     

Rybki - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. W marcu, jak w garncu  

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu

- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)

- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą

- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad

- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia

2. Porządki w ogrodzie

- rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu;

- zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka- przebiśniegu

-rozwijanie ekspresji plastycznej- malowanie dużych powierzchni;

-poznanie pracy ogrodnika;

- wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym;

-prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy

3.Witaj wiosno

- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny

- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)

- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)

- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami

- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie

4. Zwierzeta na wiejskim podwórku

- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa

- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i  małych

- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi

Piosenka 

"Przyszedł nocą miś"

(H. Bechlerowa)

I.

Bałwanki drogą szły,

bałwanków było trzy.

Płakały narzekały,

łzy z oczu ocierały. 

II.

Ach, czas nam w drogę czas,

już wiosna goni nas.

Choć się uśmiecha ładnie,

kożuszki nam ukradnie. 

III.

I przyszedł nocą dziś

puszysty, biały miś.

I zabrał trzy bałwanki

na wielkie srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł,

gdzie śnieg, i wiatr i mróz,

Gdzie sroga zima biała

ma z lodu srebrny pałac.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

 1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

 1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

 1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

I Polska to mój dom

 1. Mój dom
 2. Moja miejscowość
 3. Symbole narodowe- flaga

II Tajemnice książek

 1. Moje ulubione książki
 2. Jak powstaje papier
 3. Kolorowe książeczki
 4. W księgarni
 5. Lubię czytać- biblioteka

III Wrażenia i uczucia

 1. Co ja czuję?
 2. W płaczu nie ma nic złego
 3. Jak pozbyć się strachu?
 4. Uczymy się wyrażać emocje
 5. Muzyczne opowieści

IV Święto mamy i taty

 1. Moi rodzice
 2. Lubię robić niespodzianki
 3. Moja rodzina
 4. Pomagam mamie i tacie
 5. Piknik rodzinny

,,Tralala dla mamy i taty”

Moja mama jest kochana,
Moja mama wszystko wie
.Kiedy do mnie się uśmiecha
Tak zaśpiewam jej:

Ref. Tra la la , tram pam pam
najpiękniejszą mamę mam
Tra la la , tram pam pam
Zaraz buzi mamie dam.

II. W domu, w sklepie, na spacerze,
Z moim tatą nie jest źle.
Gdy prowadzi mnie za rękę,
Tak uśmiecham się.

Ref. Tra la la , tram pam pam
wspaniałego tatę mam
Tra la la , tram pam pam

Mamie, tacie buzi dam.
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne