Godło     

Muszelki - plan pracy

 Rok Szkolny 2020/2021

Oddział " Muszelki"  pracuje od 6.30 do 16.30.

Wychowawczynie grupy: p. Agnieszka Roguska, p. Ewa Murawska

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

Tydzień I

MOJA OJCZYZNA

- zapoznanie z symbolami narodowymi,

- kształtowanie polskiej tożsamości,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Tydzień II

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

- poznawanie symboli miejscowości, w której dziecko mieszka,

- kształtowanie umiejętności grafomotorycznych,

- kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł podczas gier oraz zabaw zespołowych,

- poszerzanie wiedzy na temat miejsc charakterystycznych dla danego regionu,

- zapoznanie z mapą.

Tydzień III

ŁĄKA W MAJU

- wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące,

- rozwijanie koncentracji uwagi,

- pobudzanie ciekawości badawczej,

- doskonalenie umiejętności liczenia,

- rozwijanie spostrzegawczości,

- rozwijanie słuchu muzycznego.

Tydzień IV

ŚWIĘTO RODZICÓW

- wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi im rodzicami,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego,

- rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych,

- ćwiczenie motoryki dużej,

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

ZAPOZNANIE Z WIERSZEM:

 E. STADTMULLER „KIM JESTEŚ?”

- Czy wiesz kim jesteś?

- To oczywiste!

- Co jest Ci bliskie?

- Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy biało-czerwone,

Ojczyste godło – orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

Mazurka dźwięki,

No i stolica – miasto Syrenki.

I jeszcze Wisła,

Co sobie płynie

Raz po wyżynie,

Raz po równinie,

I mija miasta

Prześliczne takie.

- Już wiesz, kim jesteś?

- Jestem Polakiem.

PIOSENKA DO NAUKI:

MAMA I TATA:

  1. Wyruszamy z mamą

na wielką wyprawę,

Będzie czasu wiele,

na wspólną zabawę.

Ref: Razem z rodzicami

Chcę poznawać świat

I nie ważne wcale,

Że mam mało lat.

2. Na wycieczkę tato

Zabierze mnie dzisiaj.

Jedzie z nami mama

I siostra Marysia.

Ref: Razem z rodzicami…

3. Czuję się bezpiecznie

Zawsze z rodzicami,

Jeśli chcesz, zapraszam,

Zostań dzisiaj z nami.

Ref: Razem z rodzicami…

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne