Godło     

Muszelki - plan pracy

Nowy Rok Szkolny 2018/2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. W marcu, jak w garncu  

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu

- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)

- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą

- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad

- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia

2.Kreatywny kuferek Małego Misia

tworzenie prac plastycznych z niekonwencjonalnych materiałów

- muzykowanie z wykorzystaniem prostych instrumentów

- rozbudzanie zainteresowań teatrem

- rozwijanie kompetencji matematycznej, przez gry matematyczne

- usprawnianie ręki wiodącej w zabawch plastycznych i sensorycznych

3.Witaj wiosno

- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny

- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)

- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)

- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami

- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie

4. Zwierzeta na wiejskim podwórku

- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa

- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i  małych

- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi

Piosenka 

"Przyszedł nocą miś"

(H. Bechlerowa)

I.

Bałwanki drogą szły,

bałwanków było trzy.

Płakały narzekały,

łzy z oczu ocierały. 

II.

Ach, czas nam w drogę czas,

już wiosna goni nas.

Choć się uśmiecha ładnie,

kożuszki nam ukradnie. 

III.

I przyszedł nocą dziś

puszysty, biały miś.

I zabrał trzy bałwanki

na wielkie srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł,

gdzie śnieg, i wiatr i mróz,

Gdzie sroga zima biała

ma z lodu srebrny pałac.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

  1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

  1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne