Godło     

Motylki - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE  NA MIESIĄC LUTY

  1. Zimowe zabawy
  2. Baśnie, bajki, bajeczki
  3. Muzyka wokół nas
  4. Nie jesteśmy sami w kosmosie

Piosenka ,,Każdy chciałby być odkrywcą” (sł. i muz. J. Kucharczyk)

Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

miasta, góry, morze.

Byłem także w innych krajach –

zwiedziłem Europę.

Ref: Chcę poznać teraz cały świat:

         kontynenty, morza, oceany.

         A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

         Rakietą w kosmos polecę.

Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę

ogromną Amerykę.

Ref: Chcę ……..

Będę pływał wielkim statkiem,

latał samolotem,

podróżował autokarem

i jeździł autostopem.

Ref: Chcę ……..

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny

- zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

- poszerzenie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

- aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek, zachęcanie do samodzielnego układania zagadek

2. Zwierzęta naszych pól i lasów

- wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

- rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

- wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu i w lesie

3. Marcowa pogoda

- poznanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

- kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi

4. Wiosenne przebudzenie

- poznanie właściwości ziemi i piasku

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki)

- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

- przybliżenie efektu odbicia i symetrii
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne