Godło     

Piraci - plan pracy

 

 

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Grupa "PIRACI" pracuje:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.8.00-18.00

Dzieci prosimy przyprowadzać do godz. 8.30

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC  LUTY

1.Zimowe mistrzostwa sportowe

2. Kim będę, gdy dorosnę?

3. W dawnych czasach 

4. Wynalazki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC                                        

1.Baśnie, bajki, legendy.

- zachęcanie do poznawania baśni i legend

- rozwijanie fantazji i wyobraźni

- rozwijanie umiejętności teatralnych

2.W marcu jak w garncu.

- rozbudzanie ciekawości badawczej

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.

3.Witaj, wiosno!.

- utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.

 - wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.

4.Porządki w ogrodzie.   

 - rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej

 - kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

 - rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne