Godło     

Delfinki - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

1. Zimowe mistrzostwa sportowe

- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

- zabawy matematyczne- liczymy

- ćwiczenia zręcznościowe i zwinnościowe

2. W dawnych czasach

- rozwijanie ciekawosci poznawczej i ekspresji plastycznej ( malowanie dużych powierzchni)

- poznanie fizycznych właściwości węgla ( rysowanie nim), soli ( doświadczenie sól-woda)

3. Baśnie, bajki, legendy

- rozwijanie zainteresowania książką, zapoznanie z zasadami korzystania z książek

- odróżnianie dobra i zła

- rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej - odgrywanie ról

4.  Kim będę jak dorosnę

- WARSZTATY MYDLARSKIE  25.02.2019r.

 - poznanie zawodów wykonywanych przez rodziców

- kucharz, krawiec,malarz,murarz ( poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonania pracy),

- nabywanie umiejętności posługiwania się pojęciami: dłuższy, krótszy, porównywanie poprzez odmierzanie

- zabawy konstrukcyjne - budujemy domy

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

1. W marcu, jak w garncu  (Dzień Kredki)

- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu

- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)

- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą

- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad

- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia

2.Kreatywny kuferek Małego Misia

tworzenie prac plastycznych z niekonwencjonalnych materiałów

- muzykowanie z wykorzystaniem prostych instrumentów

- rozbudzanie zainteresowań teatrem

- rozwijanie kompetencji matematycznej, przez gry matematyczne

- usprawnianie ręki wiodącej w zabawch plastycznych i sensorycznych

3.Witaj wiosno

- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny

- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)

- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)

- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami

- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie

- wzbogacenie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych - topienie Marzanny

4. Zwierzeta na wiejskim podwórku

- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka

- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa

- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i  małych

- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi

Piosenka 

"Przyszedł nocą miś"

(H. Bechlerowa)

I.

Bałwanki drogą szły,

bałwanków było trzy.

Płakały narzekały,

łzy z oczu ocierały. 

II.

Ach, czas nam w drogę czas,

już wiosna goni nas.

Choć się uśmiecha ładnie,

kożuszki nam ukradnie. 

III.

I przyszedł nocą dziś

puszysty, biały miś.

I zabrał trzy bałwanki

na wielkie srebrne sanki. 

I w taki kraj je wiózł,

gdzie śnieg, i wiatr i mróz,

Gdzie sroga zima biała

ma z lodu srebrny pałac.
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne