Godło     

Bursztynki - plan pracy

ROK SZKOLNY 2018/2019

Grupa  " Bursztynki" w II semestrze pracuje:

Poniedziałek, Wtorek, Środa - 13.00- 17.00

Czwartek, Piątek - 8.00 -13.00

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

1. Zimowe mistrzostwa sportowe

2.Kim będę, gdy dorosnę?

3.W dawnych czasach

4.Wynalazki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C MARZEC

  1. Kim będę, gdy dorosnę?

- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie ich zainteresowań i uzdolnień

- uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

  1. W marcu jak w garncu

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby

- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała

- budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie

  1. Witaj, wiosno!

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce

- rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż

- wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny

  1. Porządki w ogrodzie

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów

- zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków, rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

- kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach)

 Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne