Godło     

Bursztynki - plan pracy

ROK SZKOLNY 2018/2019

Grupa  " Bursztynki" w II semestrze pracuje:

Poniedziałek, Wtorek, Środa - 13.00- 17.00

Czwartek, Piątek - 8.00 -13.00

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

1. Zimowe mistrzostwa sportowe

2.Kim będę, gdy dorosnę?

3.W dawnych czasach

4.Wynalazki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C MARZEC

  1. Kim będę, gdy dorosnę?

- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie ich zainteresowań i uzdolnień

- uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

  1. W marcu jak w garncu

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby

- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała

- budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie

  1. Witaj, wiosno!

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce

- rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż

- wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny

  1. Porządki w ogrodzie

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów

- zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków, rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

- kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C KWIECIEŃ

  1. Różnobarwne motyle

   - zapoznanie dzieci z wybranymi rodzajami niepełnosprawności , które związane są

      z chorobą

    - uświadomienie dzieciom, że osoba niepełnosprawna jest w pełni wartościowa

    - budowanie atmosfery tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych

    - odczuwanie radości ze wspólnej zabawy w grupie,  a także z rówieśnikami

       niepełnosprawnymi

  1. Zwierzęta na wiejskim podwórku

- poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowlanych w gospodarstwie

- rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

- wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot

- budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika

- budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych 

  zwierząt gospodarskich

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

- zapoznanie z pracą weterynarza

- wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowaniem i zjadaniem

  posiłków

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

POLSKA TO MÓJ DOM

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

 - Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

- Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

- Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

- Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

- Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Kształtowanie świadomości ekologicznej

PRACA ROLNIKA

- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.

- Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

 - Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

- Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

ŚWIĘTO MAMY I TATY

- Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

- Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

- Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

- Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

DZIEŃ DZIECKA, "KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - UNICEF"- PROJEKT

- Poszerzanie słonika o pojęcia praw i obowiązków.

- Uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

- Nauka współdziałania i  współpracy w grupie.

- Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC  CZERWIEC

  1. Wrażenia i uczucia

   -  kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych  emocji i uczuć,

         -  doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych,

         -  wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością,

   -  rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem,

   -  zachęcanie do zwracania się o pomoc do innych,

         -   odczuwanie radości ze wspólnej zabawy w grupie, 

         -  kształtowanie ekspresji ruchowej

        2.  Zwierzęta duże i małe

           -  poszerzenie wiedzy  na temat  dzikich zwierzętach żyjących w Polsce, 

           -  rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta oraz cech

              wspólnych,

           -  zapoznanie  z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach

               ze zwierzętami spotkanymi w lesie,

           -  rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,

           -  rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie

3.  Lato

-  dostrzeganie zmian zachodzących  w przyrodzie latem,

-  określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla lata,

-  zapoznanie z zasadami zachowania się w czasie upalnego dnia i burzy,

-   zapoznanie dzieci z roślinami leczniczymi,

-  rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy w grupie

4.  Wakacje

            -  rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających  

               się wakacji,

           -  zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych,

               oraz zachowania się w lesie, w polu i na  wycieczkach,

            -  zapoznanie  z zasadami bezpiecznego postępowania w przypadku

                zgubienia się,

             -  rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jeziora, wieś

                i podawanie ich nazw,

             -  zapoznanie ze zwyczajem wysyłania listów i kartek pocztowych z wakacji

 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne