Godło     

Misie - plan pracy

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I.

Mijają dni, miesiące,lata...  

- kontynuowanie rytmów

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- dostrzeganie upływu czasu

II.

Zima i zwierzęta

- przeliczanie, posługiwanie liczebnikami głównymi w zakresie 4 i więcej

- rozróżnianie i porównywanie wybranych zwierząt

- rozwiazywanie zagadek o zwierzętach

III.

Babcia i dziadek

- wyjaśnianie kim są babcia i dziadek

- stosowanie określeń długi, krótki 

- nauka piosenek i wierszyków dla babci i dziadka

IV.

Projekt bezpieczeństwo

- zapoznanie z zawodami ratującymi życie 

- utrwalenie numerów alarmowych 112, 998,997, 999

- rozwijanie nawyków dbania o zdrowie i higene osobistą 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne