Godło     

Misie - plan pracy

 

 ROK SZKOLNY 2019/2020
 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

I.

Bajki, baśnie i bajeczki

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

- rozwijanie logicznego myślenia

- układanie kompozycji z figur geometrycznych, nazywanie figur

- układanie obrazków według kolejności zdarzeń

II.

Muzyka wokół nas

- zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów

- uczestniczenie w zabawach badawczych

- liczenie przedmiotów w zakresie 4 i więcej

III.

Nie jesteśmy sami w kosmosie

- dostarczenie wiadomości na temat Układu Słonecznego

- rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych 

- rozwijanie sprawności fizycznej

IV. Projekt " Zawody"

- poszerzenie zasobu wiedzy dzieci dotyczącej zawodów

- pobudzanie ciekawości badawczej

- rozwijanie umiejętności matematycznej

- poznanie procesu produkcji pieczywa

 

 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne