Godło     

Misie - plan pracy

 

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC
1. W marcu, jak w garncu
- zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w przedwiośniu
- uświadomienie znaczenia troski o własne zdrowie ( ubiór wiosną)
- jak powstaje deszcz - eksperymenty z wodą
- posługiwanie sie nazwami zjawisk atmosferycznych - deszcz, wiatr, słońce,śnieg, grad
- kształtowanie dużej motoryki - ćwiczenia
2. Porządki w ogrodzie
- rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu;
- zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka- przebiśniegu
-rozwijanie ekspresji plastycznej- malowanie dużych powierzchni;
-poznanie pracy ogrodnika;
- wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogrodzie przedszkolnym;
-prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy
3.Witaj wiosno
- dostrzeganie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny
- rozpoznawanie ptaków po ich głosie ( skowronek, bocian, jaskółka)
- poznanie wiosennych kwiatów ( krokus, tulipan, hiacynt)
- ćwiczenie umiejętności posługiwania sie nożyczkami
- wdrażanie do zdrowego stylu życia przez ruch i właściwe odżywianie
4. Zwierzeta na wiejskim podwórku
- rozpoznawanie i podawaniw nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
- ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa
- kształtowanie umiejętności łączenia w pary zwierząt dorosłych i małych
- doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku,utrzymywania równowagi. 
 
Piosenka
 
"Maszeruje wiosna" 
I.
Tam daleko gdzie wysoka sosna 
maszeruje drogą mała wiosna. 
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki 
i jeden warkoczyk krótki.
Ref. 
Maszeruje wiosna 
a ptaki wokoło 
lecą i świergoczą 
głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku 
trzyma kwiat gdy go 
w górę wznosi 
zielenieje świat !
II.
Nosi wiosna dżinsową 
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gume i robi 
balony a z nich każdy jest zielony.
Ref. 
Maszeruje wiosna 
a ptaki wokoło 
lecą i świergoczą 
głośno i wesoło. 
Maszeruje wiosna w ręku 
trzyma kwiat gdy go 
w górę wznosi 
zielenieje świat !
III.
Wiosno, wiosno 
nie zapomnij o nas 
każda trawka chce 
być już zielona.
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ
  1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

  1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ
 1. POLSKA MÓJ DOM
kształtowanie przynależności narodowej - doskonalenie umiejętności w liczeniu, - nazywanie symboli Polski
2. W KRAINIE MUZYKI
-reagowanie na sygnał - reagowanie ruchem na zmiany tempa w muzyce - rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych 
              3. WRAŻENIA I UCZUCIA
              - uczenie się wyrażania i nazywania uczuć
        4. ŚWIĘTO MAMY I TATY 
 
        - dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka
        - powtarzanie / podawanie nazw członków rodziny
 
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC
 
DZIEŃ DZIECKA
- poznanie Praw Dziecka
- zabawy sensoplastyczne usprawniające motorykę małą
ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
- poszerzenie wiedzy na temat zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, sarna, lis, zając
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w ZOO
 
LATO
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie
- poznanie zjawisk atmosferycznych; burza, tęcza, deszcz
- usprawnianie motoryki małej przez zabawy plastyczne
 
WAKACJE
- rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morza, gór, jezior
- zasady bezpieczeństwa podczas wakacji
 

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne