Godło     

Skrzaty - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

  1. Zabawy na śniegu

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

- ubieranie się odpowiednio do temperatury

  1. Baśnie, bajki, legendy

- zachęcanie do poznawania baśni i legend

- rozwijanie fantazji i wyobraźni

- rozwijanie umiejętności teatralnych

       3.   W dawnych czasach

             - wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów

             - rozbudzanie ciekawości badawczej

             - kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach

      4.   Wynalazki

             - wzbogacanie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu

             - rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej

             - kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych

             - kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C MARZEC

  1. Kim będę, gdy dorosnę?

- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie ich zainteresowań i uzdolnień

- uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

  1. W marcu jak w garncu

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby

- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała

- budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie

  1. Witaj, wiosno!

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce

- rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż

- wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny

  1. Porządki w ogrodzie

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów

- zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków, rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

- kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach)

 
Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne