Godło     

Skrzaty - plan pracy

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

  1. Zabawy na śniegu

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

- ubieranie się odpowiednio do temperatury

  1. Baśnie, bajki, legendy

- zachęcanie do poznawania baśni i legend

- rozwijanie fantazji i wyobraźni

- rozwijanie umiejętności teatralnych

       3.   W dawnych czasach

             - wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów

             - rozbudzanie ciekawości badawczej

             - kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach

      4.   Wynalazki

             - wzbogacanie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu

             - rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej

             - kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych

             - kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-C MARZEC

  1. Kim będę, gdy dorosnę?

- zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie ich zainteresowań i uzdolnień

- uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie

- budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi wykonujących różne zawody

  1. W marcu jak w garncu

- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody

- rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby

- doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała

- budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie

  1. Witaj, wiosno!

- wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę

- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce

- rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż

- wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny

  1. Porządki w ogrodzie

- zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów

- zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków, rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

- kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach)

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

  1. RÓŻNOBARWNE MOTYLE

           - poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu

           - poznanie rodzajów niepełnosprawności i roli zmysłów w życiu człowieka

           - akceptowanie inności, zapobieganie odrzuceniu przez grupę

           - uwrażliwianie na przeżycia emocjonalne, budowanie poczucia własnej wartości

           - pomaganie młodszym, nieśmiałym, niepełnosprawnym

  1. PRACA ROLNIKA

- wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi

- kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta

            - budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin

- rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody

- rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów

- zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba

  1. WIELKANOC

- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

- kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

- utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

- rozwijanie umiejętności składania życzeń.

- doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.

- wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

  1. DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

            - wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

            - wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

             - poznanie sposobów wykorzystania prądu.

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

POLSKA TO MÓJ DOM

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

 - Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.

- Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

- Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

- Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

- Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

- Kształtowanie świadomości ekologicznej

PRACA ROLNIKA

- Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.

- Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

 - Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

- Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

ŚWIĘTO MAMY I TATY

- Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

- Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

- Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

- Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

DZIEŃ DZIECKA, "KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - UNICEF"- PROJEKT

- Poszerzanie słonika o pojęcia praw i obowiązków.

- Uświadomienie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.

- Nauka współdziałania i  współpracy w grupie.

- Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

 Projekt i wykonanie: Ebit Usługi Informatyczne